Ahmet Güven Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Güven, 1986 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1992 yılında tamamlamıştır. 1993-1995 yılları arasında 5. Ana Jet Üssü Merzifon/Amasya’da Üs doktoru olarak hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimi için Ankara – GATA’ ya dönmüştür.

Dr. Güven 1995–1999 yılları arasında GATA Çocuk Cerrahisi kliniğinde ihtisasını tamamlamış ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuştur.1999-2000 yılları arsında GATA Çocuk Cerrahi kliniğinde Uzman Doktor olarak çalıştıktan sonra 2000-2005 600 Yt. Hava Hastanesi Etimegut/ANKARA’da Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmıştır.​​​​​​ 

Ekim 2005 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Çocuk Ürolojisi alanında bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Eyaleti Albany şehrinde Albany Medical College Çocuk Ürolojisi Bölümünde Prof. Dr. Barry A. Kogan ile birlikte çalışarak operasyonlara ve klinik çalışmalarına katılmıştır.

Aralık 2006 tarihinde GATA Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandıktan sonra Nisan 2010 tarihinde Doçent unvanını almıştır. 2006-2017 GATA’da Çocuk Cerrahı olarak çalışmıştır. Mayıs 2011 tarihinde Çocuk Ürolojisi Uzmanı da olmaya hak kazanmıştır. 2017-2018 İstanbul Özel Silivri Medical Park Hastanesi’nde 2 yıla yakın görev yapmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Güven, 2018-2022 Bodrum/Muğla’daki özel kliniğinde (Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği'nde) hastalarına hizmet vermiştir. Mart 2023 tarihinden itibaren Ataşehir'de kendi kliniğinde hastalarını kabul etmektedir.

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

 TIP FAKÜLTESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ

1986-1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÇOCUK CERRAHİSİ 

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

1995-1999

Doçentlik

ÇOCUK CERRAHİSİ

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ

NİSAN 2010

Yan Dal Uzmanlık

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ

MAYIS 2011

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Enürezis ve Diğer İşeme Bozukluklarında Ürodinamik İncelemenin Tanı ve Tedaviye Katkısı”

Tez Danışmanı: Doç Dr Salih Çetinkurşun

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Stajyer Teğmen

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

30.08.1992-01.05.1993

Sağlık Amiri

5. Ana Jet Üssü Merzifon, Amasya

15.05.1993-15.09.1995

Ar. Gör.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

01.10.1995-01.10.1999

Uzm. Dr.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

01.10.1999-15.05.2000

Uzm. Dr.

Etimesgut Hava Hastanesi, Ankara

15.05.2000-15.09.2005

Uzm. Dr.

Albany Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, Albany, New York ABD

15.10.2005-30.09.2006

Uzm. Dr.

Albany Eczacılık Fakültesi, Araştırma Labaratuvarı Albany / New York / ABD

15.10.2005-30.09.2006

Yrd. Doç. Dr

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

15.10.2006-15.05.2010

Doç. Dr

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

15.05.2010-15.11.2016

Doç. Dr

MedicalPark Hastanesi, Silvri, İstanbul

01.01.2017-01.06.2018

Doç. Dr

Özel Bodrum Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği

01.01.2019-devam ediyor.

Projelerde Yaptığı Görevler: Proje yürütücüsü

İdari Görevler: Yok

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Çocuk Üroloji Derneği

ESERLER LİSTESİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Tander B, Güven A, Demirbağ S, Ozkan Y, Oztürk H, Cetinkurşun S. “A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of glyceryl-trinitrate ointment in the treatment of children with anal fissure.” J Pediatr Surg. 1999;34(12):1810-2.
 2. Guven A, Onal B, Kogan BA. “Spontaneous bladder perforations following augmentation cystoplasty in children.“ Nat Clin Pract Urol. 2006;3(11):584-5.
 3. Onal B, Levin RM, Kogan BA, Guven A, Leggett RE, Mannikarottu AS. “Novel alterations in superoxide dismutase and catalase activities in the female rabbit bladder subjected to hormonal manipulations.” Int Urol Nephrol. 2007;39(4):1049-54.
 4. Guven A, Onal B, Kalorin C, Whitbeck C, Chichester P, Kogan B, Levin R, Mannikarottu A. “Long term partial bladder outlet obstruction induced contractile dysfunction in male rabbits: a role for Rho-kinase.” Neurourol Urodyn. 2007;26(7):1043-9.
 5. Guven A, Kalorin C, Onal B, Whitbeck C, Chichester P, Kogan BA, Levin RM, Mannikarottu A. “Novel biomarkers of bladder decompensation after partial bladder obstruction.” Neurourol Urodyn. 2007;26(7):1036-42.
 6. Guven A, Lin WY, Leggett RE, Kogan BA, Levin RM, Mannikarottu A. “Effect of aging on the response of biochemical markers in the rabbit subjected to short-term partial bladder obstruction.” Mol Cell Biochem. 2007;306(1-2):213-9.
 7. Guven A, Giramonti K, Kogan BA. “The effect of obesity on treatment efficacy in children with nocturnal enuresis and voiding dysfunction.” J Urol. 2007;178(4):1458-62.
 8. Guven A, Mannikarottu A, Whitbeck C, Chichester P, Leggett RE, Kogan BA, Levin RM. “Effect of age on the response to short-term partial bladder outlet obstruction in the rabbit.” BJU Int. 2007;100(4):930-4.
 9. Lin WY, Levin RM, Chichester P, Leggett R, Juan YS, Johnson A, Neumann P, Whitbeck C, Guven A, Kogan B, Mannikarottu A. “Effects of L-arginine and L-NAME on chronic partial bladder outlet obstruction in rabbit.” Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007;293(6):R2390-9.
 10. Guven A, Demirbag S, Atabek C, Ozturk H. “Spontaneous gastric perforation in a child with Burkitt lymphoma.” J Pediatr Hematol Oncol. 2007;29(12):862-4.
 11. Lin WY, Mannikarottu A, Chichester P, Guven A, Johnson A, Neuman P, Juan YS, Schuler C, Kogan B, Levin RM. “Changes in the smooth muscle of the corpora cavernosum related to reversal of partial bladder outlet obstruction in rabbits.” J Androl. 2008;29(2):164-71.
 12. Guven A, Kesik V, Deveci MS, Ugurel MS, Ozturk H, Koseoglu V. “Post varicella hepatic actinomycosis in a 5-year-old girl mimicking acute abdomen. Eur J Pediatr. 2008;167(10):1199-201.
 13. Lin WY, Guven A, Juan YS, Neuman P, Whitbeck C, Chichester P, Kogan B, Levin RM, Mannikarottu A. “Free radical damage as a biomarker of bladder dysfunction after partial outlet obstruction and reversal.” BJU Int. 2008;101(5):621-6.
 14. Guven A, Lin WY, Neuman P, Kogan BA, Levin R, Mannikarottu A. “Effect of age on the role of Rho-kinase in short-term partial bladder outlet obstruction.” Urology. 2008;71(3):541-5.
 15. Perez-Martinez FC, Mannikarottu A, Guven A, Chichester P, Juan YS, Lin WY, Levin RM. “Expression of parathyroid-hormone- related protein in the partially obstructed rabbit bladder.” Urol Int. 2008;81(1):82-6.
 16. Guven A, Demirbag S, Uysal B, Topal T, Erdogan E, Korkmaz A, Ozturk H. “Effect of 3-amino benzamide, a poly(adenosine diphosphate-ribose) polymerase inhibitor, in experimental caustic esophageal burn.” J Pediatr Surg. 2008;43(8):1474-9.
 17. Guven A, Uysal B, Akgul O, Cermik H, Gundogdu G, Surer I, Ozturk H, Korkmaz A. “Scavenging of peroxynitrite reduces renal ischemia/reperfusion injury.” Ren Fail. 2008;30(7):747-54.
 18. Guven A, Gundogdu G, Sadir S, Topal T, Erdogan E, Korkmaz A, Surer I, Ozturk H. “The efficacy of ozone therapy in experimental caustic esophageal burn.” J Pediatr Surg. 2008;43(9):1679-84.
 19. Guven A, Kogan BA. “Undescended testis in older boys: further evidence that ascending testes are common.” J Pediatr Surg. 2008;43(9):1700-4.
 20. Yanarates O, Guven A, Sizlan A, Uysal B, Akgul O, Atim A, Ozcan A, Korkmaz A, Kurt E. “Ameliorative effects of proanthocyanidin on renal ischemia/reperfusion injury.” Ren Fail. 2008;30(9):931-8.
 21. Guven A, Tunc T, Topal T, Kul M, Korkmaz A, Gundogdu G, Onguru O, Ozturk H. “Alpha-lipoic acid and ebselen prevent ischemia/reperfusion injury in the rat intestine.” Surg Today. 2008;38(11):1029-35.
 22. Demirbag S, Atabek C, Guven A, Oztas E, Surer I, Ozturk H, Yesildaglar N. “Effects of pyrolytic carbon on postoperative adhesion formation in rats.” Arch Gynecol Obstet. 2009;279(1):11-5.
 23. Perez-Martinez FC, Juan YS, Lin WY, Guven A, Mannikarottu A, Levin RM. “Expression of parathyroid hormone-related protein in the partially obstructed and reversed rabbit bladder.” Int Urol Nephrol. 2009;41(3):505-11.
 24. Tunc T, Oter S, Güven A, Topal T, Kul M, Korkmaz A, Ongürü O, Sarici U. “Protective effect of sulfhydryl-containing antioxidants against ischemia/reperfusion injury of prepubertal rat intestine.” J Gastroenterol Hepatol. 2009;24(4):681-7.
 25. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Gok F, Demirbag S, Surer I. “Henoch-Schönlein purpura presenting with symptoms mimicking balanoposthitis.” Pediatr Rep. 2009;1(1):e5.
 26. Guven A, Gundogdu G, Uysal B, Cermik H, Kul M, Demirbag S, Ozturk H, Oter S. “Hyperbaric oxygen therapy reduces the severity of necrotizing enterocolitis in a neonatal rat model.” J Pediatr Surg. 2009;44(3):534-40.
 27. Kesik V, Guven A, Vurucu S, Tunc T, Uysal B, Gundogdu G, Oztas E, Korkmaz A. “Melatonin and 1400 W ameliorate both intestinal and remote organ injury following mesenteric ischemia/reperfusion.” J Surg Res. 2009;157(1):e97-e105.
 28. Sizlan A, Guven A, Uysal B, Yanarates O, Atim A, Oztas E, Cosar A, Korkmaz A. “Proanthocyanidin protects intestine and remote organs against mesenteric ischemia/reperfusion injury. “World J Surg. 2009;33(7):1384-91.
 29. Tunc T, Uysal B, Atabek C, Kesik V, Caliskan B, Oztas E, Ersoz N, Oter S, Guven A. “Erdosteine and ebselen as useful agents in intestinal ischemia/reperfusion injury.” J Surg Res. 2009;155(2):210-6.
 30. Ersoz N, Ozler M, Altinel O, Sadir S, Ozerhan IH, Uysal B, Topal T, Guven A, Korkmaz A. “Melatonin prevents peritoneal adhesions in rats.” J Gastroenterol Hepatol. 2009;24(11):1763-7.
 31. Guven A, Gundogdu G, Vurucu S, Uysal B, Oztas E, Ozturk H, Korkmaz A. “Medical ozone therapy reduces oxidative stress and intestinal damage in an experimental model of necrotizing enterocolitis in neonatal rats.” J Pediatr Surg. 2009;44(9):1730-5
 32. Ersoz N, Guven A, Cayci T, Uysal B, Turk E, Oztas E, Akgul EO, Korkmaz A, Cetiner S. “Comparison of the efficacy of melatonin and 1400W on renal ischemia/reperfusion injury: a role for inhibiting iNOS.” Ren Fail. 2009;31(8):704-10.
 33. Demirbag S, Atabek C, Caliskan B, Guven A, Sakarya MT, Surer I, Ozturk H. “Bladder Dysfunction in İnfants with primary Vesicourethral Reflux” J Int Med Res. 2009;37(6):1877-81.
 34. Oztas E, Guven A, Turk E, Uysal B, Akgul EO, Cayci T, Ersoz N, Korkmaz A. “3-aminobenzamide, a poly ADP ribose polymerase inhibitor, attenuates renal ischemia/reperfusion injury.” Ren Fail. 2009;31(5):393-9.
 35. Tunc T, Kesik V, Demirin H, Ersoz N, Vurucu S, Kul M, Uysal B, Sadir S, Guven A, Oztas E. “Effects of Aminoguanidine and Melatonin on Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats: An Assessor-Blinded, Controlled Experimental Study. “ Curr Ther Res. 2009;70(6): 449-59
 36. Demirbag S, Uysal B, Guven A, Cayci T, Ozler M, Ozcan A, Kaldirim U, Surer I, Korkmaz A. “Effects of medical ozone therapy on acetaminophen-induced nephrotoxicity in rats.” Ren Fail. 2010;32(4):493-7.
 37. Kesik V, Ozcan A, Sari E, Guven A, Kismet E, Koseoglu V. “Alpha-fetoprotein producing tumor cells in children with Wilms' tumor.” Fetal Pediatr Pathol. 2010;29(3):127-32.
 38. Uysal B, Yasar M, Ersoz N, Coskun O, Kilic A, Cayci T, Kurt B, Oter S, Korkmaz A, Guven A. “Efficacy of hyperbaric oxygen therapy and medical ozone therapy in experimental acute necrotizing pancreatitis. Pancreas.” 2010;39(1):9-15.
 39. Cakir E, Akgul OE, Aydin I, Cayci T, Kurt YG, Onguru O, Aydin FN, Agilli M, Yaman H, Ersoz N, Bilgic S, Guven A, Turker T, Bilgi C, Erbil KM. “The association between neopterin and acetaminophen-induced nephrotoxicity.” Ren Fail. 2010;32(6):740-6.
 40. Yasar M, Uysal B, Kaldirim U, Oztas Y, Sadir S, Ozler M, Topal T, Coskun O, Kilic A, Cayci T, Poyrazoglu Y, Oter S, Korkmaz A, Guven A. “Poly(ADP-ribose) polymerase inhibition modulates experimental acute necrotizing pancreatitis-induced oxidative stress, bacterial translocation and neopterin concentrations in rats.” Exp Biol Med (Maywood). 2010;235(9):1126-33.
 41. Caliskan B, Guven A, Ozler M, Cayci T, Ozcan A, Bedir O, Surer I, Korkmaz A. “Ozone therapy prevents renal inflammation and fibrosis in a rat model of acute pyelonephritis.” Scand J Clin Lab Invest. 2011;71(6):473-80.
 42. Guven A, Uysal B, Caliskan B, Oztas E, Ozturk H, Korkmaz A. “Mercaptoethylguanidine attenuates caustic esophageal injury in rats: a role for scavenging of peroxynitrite.” J Pediatr Surg. 2011;46(9):1746-52.
 43. Guven A, Uysal B, Gundogdu G, Oztas E, Ozturk H, Korkmaz A. “Melatonin ameliorates necrotizing enterocolitis in a neonatal rat model.” J Pediatr Surg. 2011;46(11):2101-7.
 44. Oztosun M, Akgul EO, Cakir E, Cayci T, Uysal B, Ogur R, Ozcan A, Ozgurtas T, Guven A, Korkmaz A. “The effects of medical ozone therapy on renal ischemia/reperfusion injury.” Ren Fail. 2012;34(7):921-5.
 45. Uysal B, Demirbag S, Poyrazoglu Y, Cayci T, Yesildaglar N, Guven A, Sürer I, Korkmaz A. “Medical ozone therapy decreases postoperative uterine adhesion formation in rats.” Arch Gynecol Obstet. 2012;286(5):1201-7.
 46. Karaoglu A, Tunc T, Aydemir G, Ongoru O, Aydinoz S, Uysal B, Erdem G, Guven A, Oztas E, Sarici SU. “Effects of maternal smoking on fetal organs.” Adv Clin Exp Med. 2012;21(4):441-6.
 47. Türk E, Güven A, Karaca F, Edirne Y, Karaca I. “Using the parents' video camera for the follow-up of children who have undergone hypospadias surgery decreases hospital anxiety of children.” J Pediatr Surg. 2013;48(11):2332-5.
 48. Malkoc E, Alp BF, Demirer Z, Guragac A, Dursun F, Ates F, Yildirim I, Yuksel R, Uysal B, Topal T, Kurt YG, Ozcan A, Guven A. “Efficacy of poly(adenosine diphosphate-ribose) polymerase inhibition in extracorporeal shock wave-induced renal injury.” Ren Fail. 2014 Nov;36(10):1564-9.
 49. Türk E, Memetoglu ME, Edirne Y, Karaca F, Saday C, Güven A. “Inguinal herniotomy with the Mitchell-Banks' technique is safe in older children.” J Pediatr Surg. 2014 Jul;49(7):1159-60.
 50. Alp BF, Malkoc E, Demirer Z, Guragac A, Turker T, Altayli E, Ozcan A, Uysal B, Topal T, Akgul EO, Yildirim I, Guven A. “Inhibition of inducible nitric oxide synthase prevents shock wave therapy induced renal injury.” Ren Fail. 2014 Jun;36(5):774-80.
 51. Sarı E, Yeşilkaya E, Bolat A, Topal T, Altan B, Fidancı K, Saldır M, Erdem G, Gülgün M, Kurt YG, Güven A. “Metabolic and Histopathological Effects of Fructose Intake During Pregestation, Gestation and Lactation in Rats and their Offspring.” J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Mar;7(1):19-26.
 52. Türk E, Karaca İ, Ozcinar E, Celebiler A, Aybek H, Ortac R, Güven A. “The effect of hypothermia on adnexal torsion/detorsion injury in a rat ovary model.” J Pediatr Surg. 2015 Aug;50(8):1378-81
 53. Uğuz S, Demirer Z, Uysal B, Alp BF, Malkoc E, Guragac A, Turker T, Ateş F, Karademir K, Ozcan A, Yildirim I, Korkmaz A, Guven A. “Medical ozone therapy reduces shock wave therapy-induced renal injury.” Ren Fail. 2016 Jul;38(6):974-81.
 54. Guven A. “ Crossing Renal Vessel Causing Ureteropelvic Junction Obstruction in Children.” J Integr Nephrol Androl 2016; 3: 31-2
 55. Yapici AK, Uguz S, Bayram Y, Sari S, Karslioglu Y, Guven A, Ozturk S. “Use of a fibrovascular tube in creation of neo-urethra during penile reconstruction.” J Pediatr Urol. 2017 Jun;13(3):273.e1-273.e8.
 56. Gunduz M, Ciftci I, Yasti AC, Guven A. “Red cell distribution width and neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictive factor in treatment of pediatric patients with burns.” Int J Burns Trauma. 2020; 15;10(4):101-106.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. İ. Sürer, S. Çetinkurşun, H. Öztürk, M. T. Sakarya, S. Demirbağ, A GüvenA. “İnfantil dönem unilateral inguinal hernide kontrlateral eksplorasyon sonuçları”, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 7, 118-120, (1997)
 2. Y. Y. Cevahir, H. Öztürk, A Güven, S. Demirbağ, S. Çetinkurşun. “Ürodinami işlemi öncesi çocuk ve aile bilgilendirilmesinin ürodinamiye olan etkileri”, Gülhane Tıp Dergisi, 41, 426-431,(1999).
 3. B. Demiroğulları, S. Demirbağ, İ. Doğan, B. Dalgıç, A Güven, Z. Türkyılmaz, K. Sönmez, S. Ünal, C. A. Başaklar, N. Kale, “Dışkı kaçıran çocuklar ile dışkı ve idrar kaçıran çocukların kabızlık tedavisine yanıtı; İleriye dönük klinik çalışma”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, 74-79, (2005).
 4. B. Çalışkan, A Güven, C. Atabek, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk, “Çocukluk çağı invajinasyonları”, Gülhane Tıp Dergisi, 49, 236-239, (2007).
 5. A Güven, C. Atabek, G. Gündoğdu, C. E. Afşarlar, B. Çalışkan, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk, “Çocukluk Çağı Apandisit Olguları ve Apendikolitin Şüpheli Karın Ağrılarındaki Yeri”, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1, 32-36, (2007).
 6. A Güven, T. Tunç, C. Atabek, B. Uysal, T. Topal, E. Erdoğan, A. Korkmaz, H. Öztürk, “Sıçanlarda İntestinal İskemi/Reperfüzyon Hasarında N-Asetilsisteinin ve Ebselenin Etkileri”, Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 20,1-7, (2008).
 7. A Güven, B. Çalışkan, C. Atabek, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk, “Çocukluk çağı solunum yolu patolojilerinde bronkoskopinin yeri”, Gülhane Tıp Dergisi, 50, 30-33, (2008).
 8. A Güven, İ. Sürer, “Antenatal Tanılı Hidronefroz”, Türkiye Klinikleri, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 1, 84-90 (2008).
 9. A Güven, B. Çalışkan, C. Atabek, E. Karakaya, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk, “Konjenital Müsküler Tortikolisde Pasif Germe Egzersizlerinin Etkinliği”, Gülhane Tıp Dergisi, 50, 98-101, (2008).
 10. A Güven, “Çocukları Evde Bekleyen Tehlike; Korozif Özofagus Yanıkları”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7, 535-540 (2008).
 11. A Güven, B. Çalışkan, C. Atabek, M. Kocaoğlu, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk, “Pulmoner Sekestrasyonda MR anjiografinin Yeri: Vaka Takdimi”, Gülhane Tıp Dergisi, 50, 288-290 (2008)
 12. A Güven, S. Demirbağ, E. Türk, B. Çalışkan, C. Atabek, İ. Sürer, H. Öztürk, “Çocuklarda Doğumsal Baş Boyun Kitleleri: 10 Yıllık Deneyimimiz” Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 3, 21-27 (2009)
 13. A Güven, B. Çalışkan, F. Gök, H. Öztürk “Balanopostit Şikayetleri ile Başvuran Henoch-Schönlein Purpurası” Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1, 32-36, (2007)
 14. GB Bahadır, A Oral, A Güven. “Çocukluk Çağı Travmaları ve Önlenmesinde Koruyucu Hekimliğin Rolü” TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,10, 243-250 (2011)
 15. A Oral, GB Bahadır, A Güven. “Çocukluk Çağı Sünnet Komplikasyonları ve Önlenebilirliği” TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,10, 605-610 (2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında basılan Bildiriler:

 1. Tander B, Demirbağ S, Güven A, Özkan Y, Çetinkurşun S. “A prospective, randomized, double blind, placebo controlled trial of Gliceryl trinitrate ointment in the treatment of children with anal fissure.” 3 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA),Brussels, Belgium, 1999. (Sözel Bildiri)
 2. Çetinkurşun S, Demirbağ S, Öztürk H, Sakarya MT, Sürer İ, Güven A. “Contralateral exploration results of unilateral inguinal hernia in infancy.” 4 Congress of Balkan Military Medical Committee, Bucharest, Romania, 1999. (Poster Bildiri)
 3. Öztürk H, Karnak İ, Sürerİ, Güven A, Sakarya MT, Demirbağ S, Çetinkurşun S, “Late presentation of Bochdalek hernia: The clinical and radiological aspects.” 1 World Congress of the Pediatric Thoracic Disciplines, İzmir, Turkey, 2000. (Poster Bildiri)
 4. Öztürk H, Sürer İ, Demirbağ S, Sakarya MT, Güven A, Çetinkurşun S. “Blast thoracic injuries in childhood. A case report.” 1 World Congress of the Pediatric Thoracic Disciplines, İzmir, Turkey, 2000. (Poster Bildiri)
 5. Kale N, Demirogullari B, Dogan I, Dalgic B, Guven A, Demirbag S, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Unal S, Basaklar AC. “The response of the children with encopresis and the children with encopresis and enuresis to conspation therapy: a prospective clinical study.” 24th International Congress of Pediatrics, Cancun, Mexico, 2004. (Poster Bildiri)
 6. Guven A, Kogan BA. “Undescended Testis in older patients: Ascending testis are common.” 18 Annual Congress of the European Society for Paediatric Urology, Brugge, Belgium, 2007. (Sözel Bildiri)
 7. Guven A, Kogan BA. “The effect of obesity on treatment efficacy in children with nocturnal enuresis and voiding dysfunction.” Annual Meeting of the American Urological Association, Anaheim, California, USA, 2007. (Sözel Bildiri)
 8. Mannikarottu A, Guven A, Onal B, Whitbeck C, Chichester P, Kogan BA, Levin RM. “Effect of age on the response to partial bladder outlet obstruction in rabbits.” Annual Meeting of the American Urological Association, Anaheim, California, USA, 2007. (Sözel Bildirii)
 9. Lin WY, Mannikarottu A, Guven A, Juan YS, Perez-Martinez F, Kogan BA, Levin RM. “Free radical damage as an indicator of bladder decompensation following partial outlet obstruction and reversal.” Annual Meeting of the American Urological Association, Anaheim, California, USA, 2007. (Tartışmalı Poster Bildiri)
 10. Mannikarottu A, Guven A, Onal B, Kalorin C, WhitbeckC, Chichester P, Kogan BA, Levin RM. “Long term partial bladder outlet obstrcuction induced contractile dysfunction in male rabbits: a role for rho-kinase.” Annual Meeting of the American Urological Association, Anaheim, California, USA, 2007. (Tartışmalı Poster Bildiri)
 11. Demirbag S, Caliskan B, Atabek C, Guven A, Sakarya MT, Surer I, Ozturk H. “Conservative approach to the giant pancreatic pseudo cyst.” 12 Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania, 2007. (Poster Bildiri)
 12. Guven A, Caliskan B, Atabek C, Sakarya MT, Demirbag S, Surer I, Ozturk H. “How to distinguish: Appandicitis or abdominal attack of familial Mediterrain fever?” 12 Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania, 2007. (Poster Bildiri)
 13. Ozturk H, Caliskan B, Sekmenli T, Atabek C, Guven A, Sakarya MT, Demirbag S, Surer I. “Congenital splenic cyst: Case report.” 12 Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania, 2007. (Poster Bildiri)
 14. Demirbag S, Caliskan B, Sekmenli T, Atabek C, Guven A, Sakarya MT, Surer I, Ozturk H. “Conservative approach to the esophageal perforation in childhood.” 12 Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania, 2007. (Sözel Bildiri)
 15. Atabek C, Caliskan B, Guven A, Sakarya MT, Demirbag S, Surer I, Ozturk H. “Primary hepatic actinomycosis mimicking acute appendicitis in a child.” 12 Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania, 2007. (Poster Bildiri)
 16. Lin W, Mannikarottu A, Chichester P, Johnson A, Neuman P, Juan Y, Guven A, Whitbeck C, Kogan B, Levin R. “Changes in the Smooth Muscle of the Corpora Cavernosum Related To Partial Bladder Outlet Obstruction in Rabbits.” 37 Annual Meeting of the International Continence Society (ICS), Rotterdam, Netherlands, 2007. (Poster Bildiri)
 17. Tunc T, Guven A, Topal T, Kul M, Korkmaz A, Gundogdu G, Ongoru O, Ozturk H. “Preventive effect of Atabek C, Surer I, Caliskan B, Dokumcu Z, Guven A, Demirbag S, Ozturk H. “Lessons learned from endoscopic treatment of recurrent tracheoesophageal fistula.” 37 International Symposium of Pediatric Surgery, Obergurgl, Tyrol, Austria, 2008. (Sözel Bildiri)
 18. Lin WY, Mannikarottu A, Guven A, Juan YS, Kogan BA, Levin RM. “Changes in the corpus cavernosum smooth muscle related to reversal of partial bladder outlet obstruction in rabbits.” Annual Meeting of the American Urological Association, Orlando, Florida, USA, 2008. (Tartışmalı Poster Bildiri)
 19. Guven A, Kesik V, Atabek C, Caliskan B, Karakaya E, Demirbag S, Padshah W, Surer I, Ozturk H. “Complications associated with central venous catheters in children with cancer.” 13 Congress of Balkan Military Medical Committee, Kusadasi, Aydin, Turkey, 2008. (Poster Bildiri)
 20. Guven A, Demirbag S, Uysal B, Topal T, Erdogan E, Korkmaz A, Ozturk H. “The effect of 3-amino benzamide, a poly (adenosine diphosphate ribose) polymerase inhibitor, in experimental caustic esophageal burn.” 9 European Congress of Paediatric Surgery, Istanbul, Turkey, 2008. (Sözel Bildiri)
 21. Guven A, Gundogdu G, Uysal B, Sadir S, Erdogan E, Surer I, Korkmaz A, Ozturk H. “The efficacy of ozone therapy in experimental caustic esophageal.” 9 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Istanbul, Turkey, 2008. (Sözel Bildiri)
 22. Guven A, Kogan BA. ”Undescended testis in older boys: further evidence that ascending testes are common.” 9 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Istanbul, Turkey, 2008. (Sözel Bildiri)
 23. Surer I, Atabek C, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Ozturk H. “Efficacy of hydrodistention and implantation technique to treat high grade vesicoureteral reflux in children”, 9 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Istanbul, Turkey, 2008. (Sözel Bildiri)
 24. Guven A, Gundogdu G, Demirbag S, Uysal B, Topal T, Erdogan E, Korkmaz A, Ozturk H. “Hyperbaric oxygen therapy reduces the severity of necrotizing enterocolitis in neonatal rat model.” 9 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Istanbul, Turkey, 2008. (Poster Bildiri)
 25. Guven A, Kogan BA, Levin RM, Mannikarottu A. “Partial outlet obstruction induced contractile dysfunction in young rabbits: a role for Rho-kinase.” 9th European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Istanbul, Turkey, 2008. (Poster Bildiri)
 26. Guven A, Gundogdu G, Kul M, Tunc T, Cermik H, Uysal B, Simsek K, Ozturk H, Oter S. “Hyperbaric oxygen therapy reduces the severity of necrotizing enterocolitis in neonatal rat model.” 41 Annual UHMS Scientific Meeting, Salt Lake City, Utah, US, 2008. (Poster Bildiri)
 27. Surer I, Atabek C, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Ozturk H. “Efficacy of hydrodistention and implantation technique to treat high grade vesicoureteral reflux in children.” 11 World Congress of Endoscopic Surgery, Yokohama, Japan, 2008. (Sözel Bildiri)
 28. Guven A, Demirbag S, Kul M, Aydinoz S, Uysal B, Oztas E, Ozturk H. “Melatonin Attenuates Intestinal Injury in an Animal Model of Necrotizing Enterocolitis.” Pediatric Academic Societies' Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 2009. (Sözel Bildiri)
 29. Guven A, Demirbag S, Aydinoz S, Kul M, Uysal B, Oztas E, Ozturk H. “Hyperbaric Oxygen Therapy and Medical Ozone Therapy reduce the severity of Necrotizing Enterocolitis in a neonatal rat model.” Pediatric Academic Societies' Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 2009. (Poster Bildiri)
 30. Guven A, Gundogdu G, Vurucu S, Uysal B, Oztas E, Ozturk H, Korkmaz A. “Medical ozone therapy reduces oxidative stress and intestinal damage in an experimental model of necrotizing enterocolitis in neonatal rats.” 42 Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Hong Kong, 2009. (Sözel Bildiri)
 31. Surer I, Guven A, Atabek C, Caliskan B, Demirbag S, Padhshah SW, Ozturk H, “Efficacy of Hydrodistention and Implantation Tecnique to Treat High Grade Vesicoureteric Reflux in Children”, 42 Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Hong Kong, 2009. (Sözel Bildiri)
 32. Guven A, Gundogdu G, Tunc T, Uysal B, E. Oztas, Ozturk H, Korkmaz A, “Melatonin Attenuates Intestinal Injury in an Animal Model of Necrotizing Enterocolitis”, 42 Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Hong Kong, 2009. (Poster Bildiri)
 33. Surer I, Guven A, Atabek C, Caliskan B, Demirbag S, Padhshah SW, Ozturk H, “Dysfunctional Elimination Syndrome: Leading Cause of Reflux Recurrence in Patients Which Treated by Subureteric İnjection Tecnique”, 42 Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Hong Kong, 2009. (Poster Bildiri)
 34. Guven A, Caliskan B, Atabek C, Padshah SW, Demirbag S, Surer I, Ozturk H, “Nonsurgical management of hydatid disease of liver in children; pair procedure”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 35. Surer I, Demirbag S, Caliskan B, Atabek C, Guven A, Ozturk H, “Median raphe cysts in children: case report”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 36. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Sakarya MT, Demirbag S, Surer I, Ozturk H, “Penetrating perineal injury in children: case report”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 37. Demirbag S, Guven A, Caliskan B, Atabek C, Surer I, Ozturk H, “Nasal split, as a useful device, in children placed esophageal stent due to caustic burn”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 38. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Kocaoglu M, Demirbag S, Surer I, Ozturk H, “Preoperative mr angiography in the management of pulmonary sequestration”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 39. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Demirbag S, Surer I, Ozturk H, “Clinical experience in children with congenital cystic lung diseases”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 40. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Padshah SW, Demirbag S, Surer I, Ozturk H, “Complications of percutaneous endoscopic gastrostomy in children”, 14 Congress of Balkan Military Medical Committee, Burgas, Bulgaria, 2009. (Poster Bildiri)
 41. Guven A, Uysal B, Turk E, Caliskan B, Oztas E, Ozturk H, Korkmaz A, “Mercaptoethylguanidine attenuates caustic esophageal injury in rats”, 10 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA)/ 56 Annual Congress of the British Association of Paediatric Surgeons (BABP), Graz, Austria, 2009. (Sözel Bildiri)
 42. Guven A, Gundogdu G, Uysal B, Turk E, Oztas E, Korkmaz A, Ozturk H, “Melatonin attenuates intestinal injury in an animal model of necrotizing enterocolitis”, 10 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA)/ 56 Annual Congress of the British Association of Paediatric Surgeons (BABP), Graz, Austria, 2009. (Poster Bildiri)
 43. Guven A, Gundogdu G, Uysal B, Tunc T, Oztas E, Korkmaz A, Ozturk H. “Medical ozone therapy and hyperbaric oxygen therapy reduce the severity of necrotizing enterocolitis in a neonatal rat model.” 10 European Congress of Paediatric Surgeons Association (EUPSA)/ 56 Annual Congress of the British Association of Paediatric Surgeons (BABP), Graz, Austria, 2009. (Poster Bildiri)
 44. Atabek C, Surer I, Guven A, Caliskan B, Demirbag S, Ozturk H, “Efficacy of bulking agents to achieve continence after failed bladder neck repair in extrophy patients” 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Prague, Czech Republic, 2009. (Poster Bildiri)
 45. Sadir S, Uysal B, Yaşar M, Ersoz N, Coskun O, Kilic A, Cayci T, Kurt B, Oter S, Korkmaz A, Guven A. “Efficacy of Hiperbaric Oxygen Therapy and Medical Ozone Therapy in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis”, 22nd International Symposium, Exhibit and Workshops on Preparation/Process Chromatography, Philadelphia, USA, 2009. (Poster Bildiri)
 46. Uysal B, Demirbag S, T. Cayci, Y. Poyrazoglu, T. Topal, Guven A, Korkmaz A, “Efficacy of Ozone Therapy Against the Formation of Peritoneal Adhesion in Rat”, Experimental Biology, Anaheim, California, USA, 2010. (Poster Bildiri)
 47. Uysal B, Yasar M, Oztas E, Sadir S, Coskun O, Cayci T, Oter S, Guven A, Korkmaz A, “Poly (ADP-ribose) Polimerase (PARP) Inhibition in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis” Experimental Biology, Anaheim, California, USA, 2010. (Poster Bildiri)
 48. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Padshah SW, Demirbag S, Surer I, Ozturk H “Abdominal Surgical Emergencies in Children”, 15 Congress of Balkan Military Medical Committee, Pieria, Greece (2010). (Sözel Bildiri)
 49. Demirbag S, Atabek C, Guven A, Caliskan B, Padshah SW, Surer I, Ozturk H, “Effects of Pyrolytic Carbon on Postoperative Adhesion Formation in Rats”, 15 Congress of Balkan Military Medical Committee, Pieria, Greece (2010). (Sözel Bildiri)
 50. Guven A, Atabek C, Caliskan B, Demirbag S, Surer I, Ozturk H, The outcome of manual stretching in the treatment of congenital muscular torticollis in children”, 15 Congress of Balkan Military Medical Committee, Pieria, Greece (2010). (Sözel Bildiri)
 51. Oral A, Caliskan B, Atabek C, B. Altan, Guven A, Demirbag S, Surer I, “Congenital spigelian hernia with cryptorchidism in childhood: a rare association”, 15 Congress of Balkan Military Medical Committee, Pieria, Greece (2010). (Sözel Bildiri)
 52. Caliskan B, Atabek C, Oral A, Guven A, Demirbag S, Surer I, “The rare complication of ventriculoperitoneal shunt can easily prevent by co-work of pediatric surgery and neurosurgery clinics”, 15 Congress of Balkan Military Medical Committee, Pieria, Greece (2010). (Poster Bildiri)
 53. Surer I, Atabek C, Caliskan B, Padshah SW, Guven A, Demirbag S, “Efficacy of double hit technique in high grade VUR in children: 5 years experience”, 3 World Congress of Pediatric Surgery, New Delhi, India (2010) (Sözel Bildiri)
 54. Surer I, Atabek C, Caliskan B, Padhshah SW, Guven A, Demirbag S, “Ventral penile skin elongation technique using iner preputium in penoscrotal web correction. A novel tecnique”, 3 World Congress of Pediatric Surgery, New Delhi, India (2010) (Poster Bildiri)
 55. Surer I, Atabek C, Caliskan B, Padhshah SW, Guven A, Demirbag S, “Efficacy of bulking agents to achieve continence after failed bladder neck repair in exstrophy patients”, 3 World Congress of Pediatric Surgery, New Delhi, India (2010) (Poster Bildiri)
 56. Guven A, B. Uysal, E. Oztas, Yasar M, Cayci T, Korkmaz A. The Comparison of the Effectiveness of Hyperbaric Oxygen and Medical Ozone Therapy Against Acute Distal Colitis in a Rat Model” 75th Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Gastroenterology, San Antonio, TX, USA, (2010) (Poster Bildiri)
 57. Guven A, Uysal B, Yasar M, Oztas E, Sadir S, Cayci T, Demirbag S, KorkmazA. “Poly (ADP-ribose) Polimerase (PARP) Inhibition in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis”, 75th Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Gastroenterology, San Antonio, TX, USA (2010) (Poster Bildiri)
 58. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Demirbag S, Surer I, “Neonatacide: Neck injury with stab wound of a newborn” 16 Congress of Military Medical Committee, Bucharest, Romania (2011) (Sözel Bildiri)
 59. Caliskan B, Atabek C, Guven A, Demirbag S, Surer I, “Imperforate hymen an unusual cause of abdominal pain in pubertal girls” 16 Congress of Military Medical Committee, Bucharest, Romania (2011) (Poster Bildiri)
 60. Atabek C, Caliskan B, Guven A, Padshah W, Demirbag S, Surer I, “A biodegradable esophageal stent in the treatment of a corrosive esophageal stenosis in a child” 16 Congress of Military Medical Committee, Bucharest, Romania (2011) (Poster Bildiri)
 61. Caliskan B, Surer I, Guven A, Atabek C, Altan B, Ustunsoz B, Demirbag S, “The effectiveness of percutaneous drainage in hepatic mesenchymal hamartoma in a child; a case report” 16 Congress of Military Medical Committee, Bucharest, Romania (2011) (Poster Bildiri)
 62. Surer I, Caliskan B, Atabek C, Guven A, Demirbag S, “Early post operative laparoscopic adhesiolysis” 16 Congress of Military Medical Committee, Bucharest, Romania (2011) (Poster Bildirici)
 63. Caliskan B, Guven A, Atabek C, Altan B, Gunal A, Demirbag S, Surer I, “Gastric heterotopis as a polipoid mass in jejunum causing recurrent ıntussusception” 16 Congress of Military Medical Committee, Bucharest, Romania (2011). (Poster Bildiri)
 64. Yanarates O, Guven A, Sizlan A, Uysal B, Akgul EO, Atim A, Ozcan A, Korkmaz A, Kurt E. “Ameliorative effects of proanthocyanidin on renal ischemia/reperfusion injury”, Experimental Biology, Washington, DC, USA, (2011). (Poster Bildiri)
 65. Guven A, Uysal B, Caliskan B, Oztas E, Korkmaz A, Ozturk H, ”Mercaptoethylguanidine Attenuates Caustic Esophageal Injury in Rats; A Role for Scavenging of Peroxynitrite” Experimental Biology, Washington, DC, USA, (2011). (Poster Bildiri)
 66. Sizlan A, Guven A, Uysal B, Yanarates O, Atim A, Oztas E, Cosar A, Korkmaz A, “Proanthocyanidin protects intestine and remote organs against mesenteric ischemia/reperfusion injury”, Experimental Biology, Washington, DC, USA, (2011). (Poster Bildiri)
 67. Ozturk H, Surer I, Surer H, Demirbag S, Guven A, Atabek C, Caliskan B, “Effect of propolis with topical administration on acid-induced colitis in rats”, Experimental Biology, Washington, DC, USA, (2011). (Poster Bildiri)
 68. Caliskan B, Guven A, Özcan A, Özler M, Bedir O, Sürer İ, Korkmaz A., “Ozone treatment prevents renal inflammation and fibrosis in rat model of acute pyelonephritis” 12 European Congress of Paediatric Surgery (EUPSA), Barcelona, Spain, (2011). (Poster Bildiri)
 69. Purtuloglu T, Ozkan G, Caliskan B, Guven A, Surer I, Kurt E. “The transversus abdominal plane blockprovides effective postoperative analgesia at children undergoing bilateral ureteroneocystostomy” 12 European Congress of Paediatric Surgery (EUPSA), Barcelona, Spain, (2011). (Tartışmalı Poster Bildiri)
 70. Demirbag S, Uysal B, Guven A, Yesildaglar N, Surer I. “Medical ozone therapy decreases postoperative uterine adhesion formation in rats”, Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Orlando, FL, USA (2011). (Poster Bildiri)
 71. Tunc T, Onguru O, Uysal B, Oztas E, Kul M, Guven A, Sarici SU., “ Evaluation of In-Utero Smoke Exposure to Fetus” American Thorasic Society, Denver, Colorado USA (2011) (Poster Bildiri)
 72. Surer I, Caliskan B, Atabek C, Altan B, Guven A, Demirbag S. “Pediatric Testicular Microlithiasis” 17 Congress of Military Medical Committee, Belgrade, Serbia (2012) (Poster Bildiri)
 73. Caliskan B, Atabek C, Altan B, Guven A, Demirbag S, Surer I. “The increasing tendency of pilonidal sinus in adolescent” 17 Congress of Military Medical Committee, Belgrade, Serbia (2012) (Poster Bildiri)
 74. Caliskan B, Kantarcıoglu M, Guven A, Karacali O, Ural AU, Surer I. “ Biodistribition of mesenchimal stem cell in the treatment of experimental caustic esophageal injury” Experimental Biology, San Diego, CA, USA (2012). (Poster Bildiri)
 75. Caliskan B, Guven A, Uysal B, Kurt YG, Ozcan A, Bedir O, Surer I, Korkmaz A. “ Effect of 3-Amino benzamide, a poly (Adenosin diphosphate-ribose) polymerase inhibitor, in experimental model of acute pyelonephritis” 13th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress, Rome, Italy (2012) (Sözel Bildiri)
 76. Kantarcioglu M, Caliskan B, Celebi G, Karacali O, Guven A, Polat Z, Ural AU, Avcu F, Bagci S. “ The effectiveness of systemic applied allogenic mesenchymal stemm cell transplantation on experimental esophageal injury” 13th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress, Rome, Italy (2012). (Poster Bildiri)
 77. Caliskan B, Guven A, Uysal B, Kurt YG, Altan B, Ozcan A, Bedir O, Surer I, Korkmaz A. “The role of oxidative and nitrosative stress in acute and chronic pyelonephritis in rats” 13th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress, Rome, Italy (2012). (Poster Bildiri)
 78. Oztosun M, Akgul EO, Cakir E, Cayci T, Uysal B, Ozcan A, Ozgurtas T, Guven A, Korkmaz A. “Effects of Medical Ozone Therapy on Renal Ischemia/Reperfusion Injury.” 25 International Symposium, Exhibit and Workshops on Preparation/Process Chromatography, Boston, USA, (2012). (Poster Bildiri)
 79. Kurt YG, Caliskan B, Guven A, Akgul EO, Uysal B, Altan B, Ozcan A, Bedir O, Surer I, Korkmaz A. “ Novel Biomarkers of Renal Scar Formation in Acute Pyelonephritis in Rats.” 25 International Symposium, Exhibit and Workshops on Preparation/Process Chromatography, Boston, USA, (2012). (Poster Bildiri)
 80. Guven A, Caliskan B, Uysal B, Ozcan A, Surer I. “ Poly (adenosine diphosphate-ribose) polymerase inhibition modulates acute pyelonephritis; an experimental study in rat.” 1st Annual Emirates Uroloical Society Conference, Dubai, UAE (2012) (Poster Bildiri)
 81. Surer I, Caliskan B, Atabek C, Guven A, Demirbag S. “Pediatric testicular microlithiasis” 46th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Hunter Valley, Australia (2013) (Poster Bildiri)
 82. Guven A. “ The role of oxidative and nitrosative stress in acute and chronic pyelonephritis” 2th International Conference on Gastroenterology and Urology, Chicago, IL, USA (2013) (Poster Bildiri)
 83. Turk E, Memetoglu ME, Edirne Y, Karaca F, Saday C, Guven A. “ Inguinal herniotomy with the Mitchell Banks’ tecnique is safe in older children” 4 th World Congress of Pediatric Surgery Berlin, Germany, 2013 (Sözel Bildiri)
 84. Altan B, Bulut EB, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Surer I. “Single scrotal orchiopexy in boys with palpable undescended testes”, 4 th World Congress of Pediatric Surgery Berlin, Germany, 2013 (Sözel Bildiri)
 85. Altan B, Caliskan B., Bulut EB, Guven A, Demirbag S, Surer I. "Anal Atresia and Vacteryl Association". 18th Congress of Balkan Military Medical Committee,2013, Istanbul, TURKEY (Poster Bildiri)
 86. Caliskan B, Altan B, Bulut EB, Guven A, Demirbag S, Surer I. "Urinary incontinence after using selective serotonin re-uptake inhibitor". 18th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2013, Istanbul, Turkey (Poster Bildiri)
 87. Turk E, Guven A, Karaca F, Edirne Y, Karaca I, "Using the parents' camera records for the follow-up of children who have undergone hypospadias surgery decreases hospital axiety of children" 4th Worl Congress of Pediatric Surgery, Berlin. Germany, 2013 (Poster Bildiri)
 88. Bulut EB, Altan B, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Surer I. " Diagnosing an Adrenocortical Carcinoma during a traditional Circumcision Examination" The 3th Global Congress for Concensus in Pediatrics&Child Health, Bangkok, Thailand (2014) (Poster Presantation)
 89. Altan B, Bulut EB, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Surer I. "Incidental Neuroblastoma" The 3th Global Congress for Concensus in Pediatrics&Child Health, Bangkok, Thailand (2014) (Poster Bildiri)
 90. Guven A, Caliskan B, Altan B, Bulut EB, Atabek C, Demirbag S, Surer I. " Manuel Streching Exercise is Effective in Children with Congenital Muscular Torticollis” The 3th Global Congress for Concensus in Pediatrics&Child Health, Bangkok, Thailand (2014) (Poster Bildiri)
 91. Atabek C, Caliskan MB, Guven A, Demirbag S, Surer I. “ Intraperitoneal rupture of hepatic hydatid cyst following blunt abdominal trauma in a 7-year-old boy” 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Barcelona, Spain (2014) (Poster Bildiri)
 92. Guven A. “Proanthocyanidins are effective in preventing distant organ damage against ischemia/reperfusion injury” 2nd International Conference on Pharmacognosy, Phytochemistry and Natural Products, Beijing, China (2014) (Sözel Bildiri)
 93. Caliskan B, Atabek C, Mentes O, Guven A, Surer I. "Which Treatment Method For Recurrent Pilonidal Sinus In Adolescent" 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2015, Thessaloniki, Greece (Poster Bildiri)
 94. Bulut EB, Altan B, Bayir YB, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Surer I. "A Novel Method In Irreducible Pediatric Idiopathic Ileocolic Intussusception: External Manual Reduction Maneuver Under Fluoroscopy" 28th International Symposium on Pediatric Surgical Research, 2015 Dublin, Ireland (Poster Bildiri)
 95. Bulut EB, Altan B, Bayir YB, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Karaman B, Surer I. "Closure Of An Enterocutaneous Fistula With The Fibrin Glue In A Boy With Behcet's Disease" 28th International Symposium on Pediatric Surgical Research, 2015 Dublin, Ireland (Poster Bildiri)
 96. Bulut EB, Altan B, Bayir YB, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Kilic S, Surer I. "Retroperitoneal Fibrosis And Accompanying Hydronephrosis In Rosai Dorfman Syndrome". 28th International Symposium on Pediatric Surgical Research, 2015 Dublin, Ireland (Poster Bildiri)
 97. Caliskan B, Uysal B, Cayci T, Ozcan A, Bedir O, Surer I, Guven A. "Preventive Effect Of Aminoguanidine On Renal Scar In A Rat Model Of 2,5 Pyelonephritis" 26th Congress of the European Society for Pediatric Urology, 2015 Praque, Czeck Republic (Poster Bildiri)
 98. Guven A., "Post varicella hepatic actinomycosis in a 5-year-old girl mimicking 10 acute abdomen" 9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases, Rio De Janeiro, Brazil, 2015 (Poster Bildiri)
 99. Turk E, Karaca İ, Ozcinar E, Celebiler A, Aybek H, Ortac R, Guven A. “The effect of hypothermia on adnexal torsion/detorsion injury in a rat ovary model.” 48th Annual Meeting of the Pacific Assosiation of Pediatric Surgeons, Jeju, South Korea, 2015 (Sözel Bildirii)
 100. Guven A, Uysal B, Oztas E, Surer I. “Poly (ADP-Ribose) polymerase inhibition modulates experimental necrotizing enterocolitis in neonatal rat model” 48th Annual Meeting of the Pacific Assosiation of Pediatric Surgeons, Jeju, South Korea, 2015 (Sözel Bildirii)
 101. Altan B, Bulut EB, Caliskan B, Guven A, Demirbag S, Surer I. “Investigation of Testicular develepment in the rat fetuses with intrauterine growth retardation in the postnatal period” 28th International Symposium on Pediatric Surgical Research, Dublin, Ireland 2015 (Sözel Bildirii)
 102. Guven A, "3-Aminobenzamide reduces the severity of necrotizing 10 enterocolitis in a neonatal rat model" 49th Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons, Kaua'i, Hawaii, USA, 2016 (Poster Bildiri)
 103. Caliskan B, Bulut EB, Altan B, Guven A, Demirbag S, "Vacuum-assisted closure device to treat complex wound treatment after laparotomy in a child with Entero-Behcet Desease” 49th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Kaua’i, Hawaii, USA, 2016 (Poster Bildiri)
 104. Caliskan B, Bulut EB, Guven A, Bayir B, Demirbag. S, “Splenic Tortion associated with Malrotation as a rare cause of acute abdomen: A case report “ 49th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, Kaua’i, Hawaii, USA, 2016 (Poster Bildiri)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında basılan Bildiriler:

 1. S. Çetinkurşun, H. Öztürk, İ. Sürer, M. T. Sakarya, S. Demirbağ, A Güven,“İnfantil dönem unilateral inguinal hernide kontrlateral eksplorasyon sonuçları”, 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1997. (Tartışmalı Poster)
 2. Y.Y. Cevahir, A Güven, S. Çetinkurşun, “Annenin eğitim düzeyinin ürodinami yapılan çocukların ve ailenin davranışları üzerine olan etkileri.” 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye 1998. (Poster Bildiri)
 3. B.Tander, A Güven, S. Demirbağ, Y. Özkan, S. Çetinkurşun, “Nitrik oksit donörü nitrogliserinin çocukluk çağı anal fissürlerinde kullanımı” 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 1998. (Sözlü Bildiri)
 4. S. Demirbağ, B. Tander, A Güven, S. Çetinkurşun, “Çocukluk çağı anal fissürlerde anal sfinkter basınçlarına nitrik oksit donörü lokal nitrogliserinin etkisi” 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 1998. (Tartışmalı Poster)
 5. Y.Y. Cevahir, A Güven, S. Çetinkurşun, “Ürodinami yapılan çocukların ve ailelerin davranışlarında annenin eğitim düzeyinim etkileri” 2. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya,Türkiye 1998. (Sözlü Bildiri)
 6. H. Öztürk, S. Demirbağ, M.T. Sakarya, A Güven, S. Çetinkurşun, “Bir olgu nedeni ile çocukluk çağında blast toraks travmalari.” 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 1999. (Poster Bildiri)
 7. B. Demiroğulları, S. Ünal, O. Konuş, A Güven, K. Sönmez, A.C. Başaklar, N. Kale, “Anorektal malformasyon nedeniyle ameliyat edilen hastaların geç dönemde fekal kontinans ve ek anomali açısından yeniden değerlendirilmesi.” 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 1999. (Sözlü Bildiri)
 8. S. Demirbağ S, A Güven, İ. Sürer, H. Öztürk, M.T. Sakarya, S. Çetinkurşun S, “Vezikoüreteral reflüye eşlik eden disfonksiyonel işeme bozukluklarının ürodinamik olarak değerlendirilmesi.” 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2000. (Sözlü Bildiri)
 9. E. Şenel, Ö. Çakmak, S. Demirbağ, A Güven, T. Tiryaki, D. Erdoğan. “Anorektal malformasyonlu hastalarda ürodinamik değişikliklerin malformasyonun seviyesi, sakral patoloji ve uygulanan cerrahi yöntem ile ilişkisi.” 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2000. (Sözlü Bildiri)
 10. E. Şenel, Ö. Çakmak, A Güven, S. Demirbağ, T. Tiryaki, D. Erdoğan, “İntermediate ve yüksek seviyeli anorektal malformasyonlu hastalarda fekal kontinansın manometrik incelemesi.” 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2000. (Poster Bildiri)
 11. A Güven, G. Gündoğdu, B. Uysal, S. Demirbağ, H. Öztürk. “Kostik özofagus yanıklarında 3-amino benzamid (Poli (ADP-Riboz) Polimeraz) inhibitörü) etkisi.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Sözlü Bildiri)
 12. A Güven, A. Mannikarottu, B.A. Kogan, R.M. Levin. “Kısa dönem parsiyel mesane boynu tıkanıklığı gerçekleştirilen tavşanlarda yaş faktörünün biyokimyasal değerlere etkisi.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Sözlü Bildiri)
 13. A Güven, A. Mannikarottu, B.A. Kogan, R.M. Levin. “Yaş faktörünün tavşanlarda parsiyel mesane tıkanıklığı modelinde detrüsör üzerine etkisi: Rho kinase’ın rolü.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Sözlü Bildiri)
 14. G. Gündoğdu, A Güven, B. Uysal, E. Erdoğan, S. Demirbağ, H. Öztürk. “Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Tartışmalı Poster)
 15. B. Çalışkan, C. Atabek, O. Demirtaş, İ. Sürer, S. Demirbağ, A Güven, H. Öztürk. “Pulmoner Sekestrasyon için Manyetik Rezonans Anjiografi.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Tartışmalı Poster)
 16. A Güven, T. Tunç, G. Gündoğdu, C. Atabek, A. Korkmaz, H. Öztürk. “Sıçanlarda intestinal iskemi/reperfüzyon hasarında disulfit grubu antioksidant ajanların etkileri.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Poster Bildiri)
 17. A Güven, G. Gündoğdu, B. Uysal, E. Erdoğan, İ. Sürer, H. Öztürk. “Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde ozon uygulamasının bağırsağa etkisi.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Poster Bildiri)
 18. B. Çalışkan, C. Atabek, A Güven, Z. Dökümcü, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk. “Akut Apandisiti Taklit Eden Primer Hepatik Aktinomiçez.” 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye 2007. (Poster Bildiri)
 19. A Güven, B.A. Kogan. “Geç orşiopeksiler; "asending testis" sık görülen bir nedendir.” 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2007. (Tartışmalı Poster)
 20. A Güven, A. Mannikarottu, B.A. Kogan, R.M. Levin. “Serbest Radikal Hasarı; Parsiyel Boynu Obstrüksiyonu ve Obstrüksiyonun Giderilmesini Takiben Mesane Decompansasyonundaki Rolü.” 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2007. (Sözel Bildiri)
 21. A Güven, A. Mannikarottu, B.A. Kogan, R.M. Levin. “Tavşanlarda kısa dönem parsiyel mesane tıkanıklığı modelinde yaş faktörünün mesane fonksiyonları üzerine etkisi.” 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2007. (Tartışmalı Poster)
 22. A Güven, A. Mannikarottu, B.A. Kogan, R.M. Levin. “Parsiyel mesane boynu obstrüksiyonunun protein karbonil ve nitrotrozin üzerine etkisi.” 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2007. (Poster Bildiri)
 23. A Güven, G. Gundoğdu, O. Demirtaş, B. Uysal, E. Öztaş, İ. Sürer, H. Öztürk. “Merkaptoetilguanidinin ve S-metiltioürenin böbrek iskemi ve reperfüzyon hasarında koruyucu rolü.” 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2007. (Poster Bildiri)
 24. M. Kul, T. Tunç, A Güven, G. Gündoğdu, B. Uysal, H. Çermik, T. Topal, H. Öztürk. “Deneysel nekrotizan enterokolit modeli oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda hiperbarik oksijen tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi.” 16. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 25. M. Kul, A Güven, G. Gündoğdu, T. Tunç, B. Uysal, H. Çermik, T. Topal, H. Öztürk. “Nekrotizan enterokolit oluşturulmuş yenidoğan ratlarda ozon tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi.” 16. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 26. T. Tunç, M. Kul, B. Uysal, E. Öztaş, V. Kesik, B. Çalışkan, Ş. Öter, Güven A. “Erdostein ve ebselenin intestinal iskemi-reperfüzyon hasarına karşı etkinliğinin değerlendirilmesi.” 16. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 27. T. Tunç, A Güven, T. Topal, M. Kul, A. Korkmaz, G. Gündoğdu, Ö. Öngürü, H. Öztürk. “Ratlarda intestinal hipoksi/reoksijenasyon hasarına karşı alfa-lipoik asit ve ebselenin koruyucu etkisi.” 16. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 28. T Tunç, A Güven, A. Temiz, B. Uysal, M. Kul, C. Atabek, Ö. Öngürü, Ş. Öter. “Disülfid grubu antioksidanların ratlardaki intestinal hipoksi/reoksijenasyon hasarına karşı koruyucu etkisi.” 16. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 29. A Güven, T.Tunç, C. Atabek, B. Uysal, T. Topal, E. Erdoğan, A. Korkmaz, H. Öztürk. “Sıçanlarda intestinal iskemi/referfüzyon hasarında N-asetil sisteinin ve ebselenin etkileri.” 16. Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 30. H. Çermik, H. Umudum, E. Demirer, Y. Taşan, A Güven. “Skapular Bölgenin Konjenital Kutanöz Bronkojenik Kisti (Olgu Sunumu).” Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 31. A Güven, G. Gündoğdu, B. Uysal, E. Öztaş, A. Korkmaz, H. Öztürk. “Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde melatoninin etkinliği.” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Sözlü Bildiri)
 32. B. Çalışkan, A Güven, A. Tüzün, C. Atabek, S. Demirbağ, W. Padisah, İ. Sürer, H. Öztürk. “Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi komplikasyonları.” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 33. A Güven, B. Çalışkan, B. Üstünsöz, C. Atabek, İ. Sürer, S. Demirbağ, H. Öztürk. “Çocuklarda kist hidatik tedavisinde cerrahi dışı yöntemler; PAIR prosedürü” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 34. A Güven, T. Tunç, C. Atabek, B. Uysal, B. Çalışkan, E. Erdoğan, A. Korkmaz, H. Öztürk. “Erdostein ve ebselenin intestinal iskemi-reperfüzyonda koruyucu rolü.” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 35. A Güven, T. Tunç, C. Atabek, G. Gündoğdu, B. Uysal, E. Erdoğan, A. Korkmaz, H. Öztürk. “Alfa lipoik asit ve ebselenin sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyonda intestinal hasarın önlenmesindeki etkisi.” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 36. A Güven, B. Çalışkan, C. Atabek, E. Karakaya, S. Demirbağ, İ. Sürer, H. Öztürk. “Konjenital müsküler tortikolisde pasif germe egzersizlerinin etkinliği.” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 37. B. Çalışkan, A Güven, S. Demirbağ, C. Atabek, A. Durnaz, İ. Sürer, H. Öztürk. “Özefagus kalıbı yerleştirilen çocuklarda kullanışlı bir cihaz; Nazal Split.” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 38. E. Erdoğan, E. Öztaş, S. Sadır, A Güven, B. Uysal, G. Gündoğdu. “The histologic Determination of the Efficacy of Medical Therapy in Experimental Caustic Esophageal Burn.” 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Adana, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 39. A. Sızlan, A Güven, Ö. Yanarateş, T. Tunç, B. Uysal, E. Öztaş, A. Atım, A. Coşar, A. Korkmaz. “Proanthocyanidinin mezenterik iskemi ve reperfüzyonuna bağlı ortaya çıkan ince barsak ve uzak organ hasarlanmalarındaki koruyucu etkisi.” Türk Anezteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Poster Bildiri
 40. Ö. Yanarateş, A Güven, A. Sızlan, B. Uysal, Ö. Akgül, A. Özcan, A. Korkmaz, E. Kurt. “Renal İskemi/Referfüzyon Hasarında Proantocyanidinin İyileştirici Etkileri.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 41. M. Oğurlu, ME. Orhan, F. Bilgin, A. Atik, A Güven, H. Öztürk, E. Kurt. “Kaudal Blok Uygulanan Çocuklarda Laringeal Maske ve Yüz Maskesiyle Anestezi Yönteminin Karşılaştırılması.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye 2008. (Poster Bildiri)
 42. A. Tüzün, G. Kilciler, Z. Polat, CN. Erçin, M. Kantarcıoğlu, S. Bağcı, A. Özcan, A. Kılıç, A Güven, N. Karaeren. “Meckel Divertikülü ve Helikobacter Pylori.” 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, Türkiye 2008. (Poster Bildiri
 43. B.Uysal, S.Demirbağ, T. Çaycı, Y. Poyrazoğlu, T. TOpal, A. Güven, A. Korkmaz. “Sıçanlarda Oluşturulmuş Uterus Adezyonu Modelinde Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.” 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye 2009. (Poster Bildiri)
 44. B.Uysal, A. Güven, M. Yaşar, N. Ersöz, Ö. Coşku, T. Çaycı, Ş. Öter, A. Korkmaz. “Deneysel akut Nekrotizan Pakreait Modelinde Hiperbarik oksijen ve Ozon Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması.” 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye 2009. (Poster Bildiri)
 45. A. Güven, V. Kesik, S. Vurucu, T. Tunc, B. Uysal, G. Gundogdu, E. Oztas, A. Korkmaz. “Melatonin ve 1400W Mezenter İskemi Referfüzyon Sonrası Bağırsakta ve Uzak Organlarda Gelişen Doku Hasarlarının Önler.” 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Türkiye 2009. (Sözlü Bildiri)
 46. A. Güven, B. Uysal, E. Türk, B. Çalışkan, E. Öztaş, H. Öztürk, A. Korkmaz. “Merkaptoetilguanidinin Sıçanlarda Kostik Özefagus Hasarını Önlemesindeki Etkisi.” 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Türkiye 2009. (Sözlü Bildiri)
 47. C. Atabek, İ. Sürer, B. Çalışkan, AE. Karakaya, Z. Dökümcü, A. Güven, S. Demirbağ, H. Öztürk. “Tekrarlayan Trakeaözefageal Fistülün Endoskopik Tedavisinden Öğrenilen Dersler” 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Türkiye 2009. (Poster Bildiri)
 48. İ. Sürer, B. Çalışkan, SW. Padhshah, C. Atabek, A. Güven, S. Demirbağ. “Çocuklarda Yüksek Dereceli Reflülerde Çift HIT Tekniğinin Etkinliği. 5 Yıllık Deneyim.” 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye 2010 (Sözel Bildiri)
 49. S. Demirbağ, C. Atabek, B. Çalışkan, A. Güven, MT. Sakarya, İ. Sürer, H. Öztürk. “Primer Vezikoüreteral Reflüsü olan İnfantlarda Mesane Disfonksiyonu. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye 2010 (Tartışmalı Poster Bildiri)
 50. İ. Sürer, B. Çalışkan, SW. Padhshah, C. Atabek, A. Güven, S. Demirbağ. “Efficacy of Bulking Agents to Achieve Continence After Failed Bladder Neck Repair In Exstrophy Patients.” 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye 2010 (Tartışmalı Poster Bildiri)
 51. B. Çalışkan, A. Oral, B. Altan, C. Atabek, A. Güven, S. Demirbağ, M. Kantarcıoğlu, S. Vurucu, İ. Sürer. “Nöromüsküler Hastalığı Olan Çocuklarda Uzun Süreli Beslenme Yöntemleri.” 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye 2010 (Poster Bildiri)
 52. A. Oral, B. Çalışkan, C. Atabek, A. Güven, B. Altan, GB. Bahadır, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Geç tanılı Konjenital Diyaframa Herniler.” 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye 2010(Poster Bildiri)
 53. B. Çalışkan, A. Oral, B. Altan, C. Atabek, A. Güven, M. Gündüz, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Akciğer Grafisinde Hava-Seviyesi Bulunan Her Hasta Ampiyem midir?” 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye 2010(Poster Bildiri)
 54. B. Çalışkan, C. Atabek, A. Oral, A. Güven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Ventrikuloperitoneal Şantın Nadir Komplikasyonu Çocuk Cerrahisi ve Beyin Cerrahisi Kliniklerinin Ortak Çalışması ile Kolayca Önlenebilir.” 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2010. (Poster Bildiri)
 55. B. Çalışkan, A. Güven, C. Atabek, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Neonatasid: Yenidoğanın Kesici Boyun Yaralanması.” 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye 2010. (Poster Bildiri)
 56. B. Çalışkan, A. Güven, A. Özcan, M. Özler, O. Bedir, İ. Sürer, A. Korkmaz. “Tıbbi Ozan Tedavisinin Renal İnflamasyonu ve fibrozisi Önlemesindeki Etkisinin Sıçanlarda Deneysel Akut Pyelonefrit Modelinde çalışılması” 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2011. (Sözel Bildiri)
 57. S. Demirbağ, B. Uysal, B. Çalışkan, A. Güven, A. Özcan, İ. Sürer, A. Korkmaz. “Asetaminofene Bağlı Nefrotoksisistee Medikal Ozan Tedavisinin Etkinliği” 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2011 (Sözel Bildiri)
 58. İ. Sürer, B. Çalışkan, A. Güven, W. Padshah, S. Demirbağ” Postoperatif Erken Dönem Laparoskopik Adhezyolizis.” 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2011. (Poster Bildiri)
 59. B. Çalışkan, A. Güven, C. Atabek, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Tekrarlayan İnvajinasyonun Nadir Bir Nedeni: Gastrik Heterotopi.” 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2011 (Poster Bildiri)
 60. B. Çalışkan, A. Güven, W. Padshah, B. Altan, C. Atabek, B. üstünsöz, İ. Sürer. “Dev Kistik Mezanşimal Hamartomda Perkütan Drenaj Tedavisinin Etkinliği: Olgu Sunumu.” 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye 2011. (Poster Bildiri)
 61. M.Kantarcıoğlu, B.Çalışkan, G. Çelebi, Ö. Karaçalı, A. Güven, M. Akıncı, Z. Polat, AU. Ural, F. Avcu, S. Bağcı. “Deneysel Özefagus Kostik Madde Hasarının Tedavisinde Kullanılan Mezankimal Kök Hücrelerinin Biodağılımı” 1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, Uluslararsı Katılımlı, Sapanca, İzmit, Türkiye 2011 (Sözel Bildiri)
 62. B. Çalışkan, A. Güven, B. Uysal, A. Özcan, YG. Kurt, O. Bedir, İ. Sürer, A. Korkmaz. “Deneysel Akut Pyelonefrit Modelinde Poli (Adenozin Difosfat-Riboz) Polimeraz İnhibitörü 3-Aminobenzamidin Etkisinin İncelenmesi” 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye 2012 (Sözel Bildiri)
 63. İ. Sürer, B. Çalışkan, C. Atabek, A. Guven, S. Demirbağ. “Çocukluk Çağı Testiküler Mikrolithiazis” 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye 2012 (Tartışmalı Poster Bildiri)
 64. SW. Padhshah, B. Çalışkan, C. Atabek, A. Guven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “ Adolesan Varikosel” 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye 2012 (Poster Bildiri)
 65. B. Çalışkan, SW. Padhshah, C. Atabek, A. Guven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Selektif Seratonin Re-Uptake İnhibitörü Kullanımı Sonucu Üriner İnkontinans Gelişimi” 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye 2012 (Poster Bildiri
 66. B. Çalışkan, A. Güven, B. Uysal, YG. Kurt, B. Altan, A. Özcan, O. Bedir, İ. Sürer, A. Korkmaz. “Ratlarda Deneysel Akut ve Kronik Pyelonefritte Oksidatif ve Nitrozatif Stresin Etkileri” 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye 2012. (Sözel Bildiri)
 67. B Çalışkan, B Altan, C Atabek, A Güven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Üç Yaş Üstü İnvajinasyon Olgularına Yaklaşım: 2 yıllık Klinik Deneyimimiz” 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye 2012. (Tartışmalı Poster Bildiri
 68. B. Çalışkan, B. Altan, C Atabek, A Güven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “KİT Sonrası Spontan Pnömotoraks Gelişimi: Bir olgu Sunumu.” 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye 2012. (Tartışmalı Poster Bildiri)
 69. İ. Sürer, B. Çalışkan, B. Altan, A. Güven, S.W. Padshah, S. Demirbağ. “ Gerçek Hermafroditizm Olgusunda Erkek Yönünde Evreli Genitoürinoplasti” 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye 2012. (Tartışmalı Poster Bildiri
 70. İ. Sürer, B. Çalışkan, EB. Bulut, B. Altan, A. Güven, S. Demirbağ. “Adolesan Çağda Pilonidal Sinüs hastalığı İnsidansı Giderek Artmakta mı?” 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye 2012. (Tartışmalı Poster Bildiri)
 71. E. Türk, ME. Memetoğlu, Y. Edirne, F. Karaca, C. Saday, A. Güven. “Çocuklarda Mitchell Banks tekniği ile indirekt inguinal herni onarımı-15 yıllık deneyim” 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye 2012. (Poster Bildiri)
 72. B. Altan, EB. Bulut, B. Çalışkan, A. Güven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Palpe Edilebilen İnmemiş Testisli Erkek Çocuklarda Tek Skrotal İnsizyonla Orşiopeksi: Klinik Deneyimimiz.” 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye 2013 (Sözel Bildiri)
 73. B. Çalışkan, B. Altan, EB. Bulut, A. Güven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Hipospadias Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Lokal Testosteron Krem Uygulamasının Değerlendirilmesi; 5 Yıllık Retrospektif Araştırma” 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye 2013 (Poster Bildiri)
 74. B. Altan, B. Çalışkan, EB. Bulut, A. Güven, S. Demirbağ, İ. Sürer. “Proksimal Hipospadiasda Klinik Deneyimlerimiz; 2 Yıllık Retrospektif Çalışma” 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye 2013 (Poster Bildiri)
 75. E Turk, I Karaca, E Ozcınar, A Çelebiler, H Aybek, R Ortaç, A Guven "İskemi/Reperfüzyon Oluşturulan Sıçan Over Modelinde Hipoterminin Etkileri: Biyokimyasal ve Histolojik Değerlendirme" 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye 2014. (Sözel Bildiri)
 76. E.Türk, A. Güven, İ. Karaca. “Erkek çocuklarda sünnetin işeme bozukluklarının düzelmesi üzerine etkisi", 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2014 (Poster Bildiri)
 77. E Türk, İ Karaca, A Özkul, F Gökaslan, A Yurtseven, A Güven" Tedaviye Dirençli ve Tekrarlayan Labial Füzyonlu Hastalarda Manuel Seperasyon Sonrası, Profilaktik Topikal Östrojen ve Betametazon Kullanımının Karşılaştırılması" 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye 2014. (Poster Bildiri)
 78. EB. Bulut, B. Altan, B. Çalışkan, A. Güven, İ. Sürer. "Travma Sonrası Hematüri Değerlendirmesi: Rastlantısal Akut Glomerulonefrit" 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye 2014. (Poster Bildiri)
 79. EB. Bulut, B. Altan, B. Çalışkan, A. Güven, C. Atabek, S. Demirbağ, İ. Sürer. "Akciğerde Görülen Nadir Bir Kitle; Agresif Fibromatozis" 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye 2014. (Poster Bildiri)
 80. Altan B, Bulut EB, Çalışkan B, Güven A, Demirbağ S, Sürer İ, "Sünnet nedeniyle başvuran olguda saptanan adrenokortikal karsinom", 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 2015, Diyarbakır (Poster Bildiri)
 81. Bulut EB, Altan B, Bayır YB, Çalışkan B, Atabek C, Güven A, Demirbağ S, Karaman B, Sürer İ, "Behçet hastalığı olan bir çocukta fibrin yapıştırıcı ile enterokütanöz fistül kapatılması" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (Poster Bildiri)
 82. Bulut EB, Altan B, Bayır YB, Çalışkan B, Atabek C, Güven A, Demirbağ S, Sürer İ, "İdiopatik ileokolik invajinasyon tedavisinde yeni bir yöntem: floroskopi altında eksternal manuel reduksiyon" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (Poster Bildiri)
 83. Altan B, Bayır YB, Bulut EB, Çalışkan B, Güven A, Demirbağ S, Sürer İ, "Nadir bir lipoblastom olgusu" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (Poster Bildiri)
 84. Altan B, Bulut EB, Çalışkan B, Güven A, Demirbağ S, Sürer İ, "İnsidental olarak saptanan bir nöroblastom olgusu" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (Poster Bildiri)
 85. Bulut EB, Altan B, Bayır YB, Çalışkan B, Güven A, Demirbağ S, Kılıç S, Sürer İ, "Rosai Dorfman sendromu'nda retroperitoneal fibrozis ve eşlik eden hidronefroz" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (Poster Bildiri)
 86. Altan B, Bulut EB, Çalışkan B, Güven A, Sürer I, Demirbağ S, "intrauterin gelişme geriliği olan rat fetuslarda postnatal dönemde testis gelişiminin incelenmesi" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (sözel Bildiri)
 87. Altan B, Bulut EB, Bayır YB, Çalışkan B, Atabek C, Güven A, Demirbağ S, Sürer İ, "Kliniğimizde akut batın ön tanısıyla opere edilen olguların değerlendirilmesi" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (sözel Bildiri)
 88. Gündüz M, Çiftçi I, Yastı AÇ, Güven A, "Çocuk Yanıklarında Eritrosit Dağılım Farklılıkları ve Nötrofil Lenfosit Oranı'nın Morbiditede Belirleyiciliği" 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2015, Antalya (sözel Bildiri)